Reglement

Als u lid wordt bent u of uw minderjarige zoon/dochter akkoord met de volgende documenten opgesteld door de club:

 1. Gdpr
 2. Huisreglement club (zie hieronder)
 3. Huisreglement sporthal.

U kan deze raadplegen tijdens de trainingen en/of bekomen via het bestuur.

Huisreglement Dropshot Wemmel Bc

Opgesteld 29/10/2019

Binnen het bestuur en samen met de leden kwamen wij onderstaande overeen om het voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken binnen onze club:

 • Voor het opstellen en opbergen van de netten wordt de medewerking van alle spelers gevraagd en gerekend op de sportiviteit van iedereen.  
 • Alle leden kunnen starten met het opzetten van de netten zodra ze aankomen dit zonder andere ploegen of spelers te hinderen. Je hoeft niet te wachten op de bestuursleden, want deze zijn niet altijd aanwezig.
 • Om de laatkomers het plezier van het opzetten van een net niet te ontnemen, wordt er overeengekomen dat de vroege vogels enkel hun speelterrein opzetten.
 • Voor het afbreken van de netten geldt hetzelfde. Mensen die een kwartiertje voor het einde de zaal verlaten zullen vriendelijk doch met aandrang gevraagd worden hun deel van het materiaal op te ruimen.
 • Het materiaal hoort in de materiaalstock thuis, op de daarvoor bestemde rekken.
 • De laatste kijkt dit na en vergelijkt met de foto die in de materiaalstock hangt.
 • We vragen ook om niet door de terreinen van anderen te lopen. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar ook zeer hinderlijk voor andere gebruikers van de sportzaal.
 • Indien u toeschouwers/kinderen meebrengt die geen badminton spelen, bent u verantwoordelijk voor die kinderen. In de kleedkamers, gangen en het sanitair is het niet toegelaten te rennen en te spelen (met bal).
 • Enkel water wordt toegelaten in de sporthal en de kleedkamers. Alle andere dranken, voedsel ( inclusief versnaperingen en kauwgom ) worden enkel toegelaten in de cafetaria.
 • Toeschouwers horen op de banken, niet tussen of naast de terreinen; dit stoort de spelers.
 • Het betalen van het lidgeld geeft principieel recht om te spelen en of te trainen op de dagen en uren die u afsprak met het bestuur. De bestuursleden behouden het recht u te vragen het terrein te verlaten als er teveel spelers aanwezig zijn en u geen lidgeld betaalde voor het desbetreffende uur.
 • De speeldagen worden vermeld op www.dropshotwemmel.be. U kan geen andere dagen/uren van de sporthal gebruik maken in naam van Dropshot Wemmel.
 • Er wordt van de leden verwacht dat alle spelers de kans krijgen hun sport te beoefenen. Indien er spelers zijn die aan de zijlijn staan te wachten wordt er gevraagd om alleen dubbels te spelen. Ieder lid heeft het recht om, indien er geen speelgelegenheid meer is, een enkelspel te onderbreken om samen met een vierde persoon en de twee enkelspelers een dubbel te starten.
 • Er wordt van de spelers verwacht met iedereen te spelen, ongeacht leeftijd, taal, geslacht, ervaring en kunde. U kan met minder ervaren spelers ‘trainen’ en dit zien als opwarming of rust.
 • Leden onder 18 jaar vallen onder de verantwoordelijkheid van hun ouders of voogd. Bij eventuele schade zal de ouder of de voogd aansprakelijk zijn.
 • Kinderen onder de 18 jaar kunnen geen lid zijn zonder dat 1 van de ouders, voogd of grootouders lid zijn. Deze personen moeten in de club aanwezig zijn wanneer het kind de activiteiten volgt.
 • Als u een nieuwe speler meebrengt in het kader van eventueel lidmaatschap, dan verwittigt u minstens één van de bestuursleden via mail, SMS, telefonisch of WhatsApp op voorhand (verzekering) .
 • Bij het beëindigen van de wedstrijd wordt er verwacht om het terrein vrij te maken voor eventuele bankzitters. Wij rekenen hierbij op een soepele toepassing door alle leden. In elk geval zal ieder bestuurslid alle maatregelen mogen treffen om een vlot verloop te waarborgen.
 • Badmintonrackets en shuttles kan u lenen van de club, maar blijven in de zaal. U dient deze terug op te bergen zoals u ze gevonden heeft. U zet de rackets terug in de zak (niet erop of ernaast). U zet de shuttles in de voorziene houders, per kleur.
 • Iedereen behandelt het materiaal met het nodige respect.
 • De regels van de verzekeraar en de sporthal vereisen dat er gespeeld wordt in badmintonkledij. Dit zijn: passende indoor sportschoenen met witte zolen (niet de schoenen waarmee je van buiten bent aangekomen), short en T-shirt of trainingspak.
 • Elke speler heeft respect voor het materiaal, de zaal en de andere spelers.